Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Friday, February 17, 2017

To whom it may concern, here is the song:

Nan lavi mwen, mwen santi m gen yon gwo vid
Tout s am t ap chèche pou m ta santi m byen
Poutan, m vin pi mal.

Mwen te tankou yon ti mounton ki egare,
k pa konn kote l prale,
byen grangou e byen swaf,
lage nan yon dezè abandone.
Tanpri Jesus pote m sekou (2 times)

Prezans ou se sa k ap pase swaf mwen an ,
Prezans ou se sa k ap konble vid mwen,
prezans ou, prezans ou se sa m ap chèche,

Prezans ou, prezans ou se sa m'reklame.
T
Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

Thursday, February 16, 2017

hello do you know the song wi kris toujou la pou li tande mwen pou li ede mwen e poul bay mwen lavi if so do you know the rest of the lyrics? thank you God bless you


Lè m nan pwoblèm yo, m ap chante pou Kris
Lè m nan doulè yo, m ap chante pou li
Lè m nan tristès yo mwen rele jezi
Ka li toujou ede m

Wi Kris toujou la, pou li tande mwen
Pou li ede mwen, e pou l ban mwen lavi
Wi Kris toujou la, pou li tande mwen
Pou li ede mwen, e pou l ban mwen lavi

Nan mitan lannwit mwen pa janm tou sèl
Nenpòt kote m ye li toujou la avè m
Ala yon bon papa ki renmen m tout bon
Mwen vle soufri pou li

Ou menm zanmi mwen, vini jwenn Jezi
Li genyen repo pou kè ki fatige
Si li kenbe men ou, ou p ap janm tonbe

Ou va genyen lavi

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

I know this is an old post but I am living in haiti and ran across your blog. I had someone teach me "pozie" and said it meant wait. (The spelling could be way off) is this true or do you know what this means?


Yes it is.
Yes. It's written as poze. It's more like hold on, take your time, wait a minute, or to cool it.

We also use poze in the expression poze san ou which means to calm down, cool it, or don't be in such a haste.

Some examples:

Poze san w non! - Calm down!

Pou kisa ou prese konsa? Poze san w tande. - Why are you in such a hurry. Take your time, you hear?

Ou wè nèg la. Ou pa ko konnen l pou menm de (2) semenn, men kounye a ou pral marye avè l. Se pou poze san w. Chache konnen ki kalite moun li ye anvan.
You see the man. You have not known him for even 2 weeks, and now you're going to marry him. You should wait. Try first to find out what type of person he is.

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words