Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Sunday, August 26, 2012

Hey Mandaly, do you know the lyrics to this song? Is it in Chant D'Esperans? "... Li soutni mwen. Ak men byen dous Li leve mwen. Sot nan vwazen vin nan limye, gras a Bondye Li leve mwen" mwen pa konnen si se konsa li ye, men se sa m sonje

Yes, it's #75 on the Creole side of the Chants D'Ésperance.
It's one of my favorite song :)

Nan bonte Li Jezi vini
Pou rachte nanm mwen pa lagras
Nan bafon peche ak lawont
Konpasyon'L leve mwen


Nan tè danje, Li soutni mwen
Ak men'l byen dous, Li leve mwen
Sot nan nwasè, vin nan limyè
M'ap adore'l, Li leve mwen

Depi lontan Li rele mwen
Anvan kè mwen te repanti
Men lè'm kenbe nan pawòl Li
Ak padon, L'leve mwen

Anpil pikan te pèse fwon'L
De klou terib te pèse men'L
Men lè mwen bandone peche'm
Amou Li leve mwen

Kounye a men L'anlè byen wo
Nanm mwen ape jwi yon repo
Kijan? Pouki? mwen pa konnen
Kouman Li leve mwen
Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words


No comments:

Post a Comment