Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Saturday, September 1, 2012

Kisa vle di 'gen dwa'? Mwen wè li anpil nan liv istwa mwen. Mwen panse li vle di 'HAVE RIGHTS', men mwen vle konfime sa avè ou.

Wi, sa'w panse a se sa. (Yes, you're right)

Ou gen dwa itilize gen dwa pou di: have permission, be allowed to, may, have the right to.  Tankou egzanp sa yo:

1.  Eske yon moun gen dwa monte avyon avèk yon boutèy dlo nan valiz li sèjousi?

2.  Ou pa gen dwa kondi machin san lisans.  Si'w fè sa lapolis va arete'w.

3. Lalwa Etazini di yon komèsan nan yon magazen pa gen dwa vann alkòl bay yon moun ki poko gen 21 ane.

4.  Anvan ane 1900, fanm pa't gen dwa pou yo vote.

5.  Ou gen dwa vin lakay mwen nenpòt lè ou vle. M'ap toujou akeyi'w.
Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

No comments:

Post a Comment