Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Tuesday, October 23, 2012

Can you provide an audio of John 3:16 in Haitian Creole? We are doing an eye ministry outreach later this year and that is what we use as part of the eye chart. Thank you

Awesome :)

Jan 3:16 - Paske Bondye sitèlman renmen lèzòm, li bay sèl Pitit li a pou yo.  Tout moun ki va mete konfyans yo nan li p'ap pèdi lavi yo, men yo va gen lavi ki p'ap janm fini an.
 
Click here to download…


another slightly different version

Jan 3:16 - Paske Bondye tèlman renmen lemonn, li bay yon sèl Pitit li a, pou nenpòt moun ki kwè nan li pa peri, men pou li genyen lavi ki pap janm fini an.
 
Click here to download…

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

No comments:

Post a Comment