Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Saturday, December 29, 2012

Bonjou sot nan Kansas! (Bonjou ?from Kansas?). Men kesyon p'am. Si m vle di "How are you this morning?" m ta di "Kouman ye maten an?" non? PA "maten sa a." Eske m pa ta janm sèvi ak "maten sa a," "midi sa a" elatriye?

Ah!  W'ap vwayaje?  Ou lakay ou pou sezon fèt la?  M'espere w'a pase yon bon sejou.  Anmize w byen.

Wi, Bonjou sot nan Kansas,  onswa Bonjou, soti Kansas byen di.

E, konsènan maten an / maten sa a, ou kapab di toulede:  Kouman ou ye maten an? onswa Kouman ou ye maten sa a?
Anpil Ayisyen itilize ekspresyon  maten sa a.  Ou kapab tande l anpil lè y'ap pale an piblik, onswa lè y'ap lapriyè.  Ou va tande yo di pa egzanp:

" ....Se yon privilèj pou m salye nou maten sa a, mesyedam ....."
onswa
"...Gran maten sa a, ou gentan  ap pale anpil nan zòrèy mwen.  Ban m lapè m!..." ☺
onswa
"... Jounen jodi sa a, nou reyini ansanm pou nou kapab onore ...."
onswa
"....Senyè Jezi, nou vini kote w maten sa a...."

E, se menm bagay la pou a midi sa a tou.

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

No comments:

Post a Comment