Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Sunday, December 23, 2012

Bonswa koman no ye Eske w ka di m tanpri kijan yo di sa an kreyol: Challenge Eating another’s bread Whistling Waving the hand (threateningly) against someone Wearing sackcloth Handshaking and striking the palms Mesi anpil pou ede m ak sa

Challenge Eating another’s bread (as in to confront those who are stealing?)
Pa kite yon moun manje pen k pa pou li

Whistling 
soufle ak bouch ou

Waving the hand (threateningly) against someone 
lonje dwèt nan figi yon moun
menase moun ak men w

Wearing sackcloth 
mete rad ki fèt ak twal sak

Handshaking 
bay lanmen

and striking the palms (as in a palm strike against someone)
tape 

and striking the palms (as in shooing someone/something away?)
Bat men dèyè yon moun

or, is it....

clap hands
bat men

"Challenge Eating another’s bread Whistling Waving the hand (threateningly) against someone Wearing sackcloth Handshaking and striking the palms" 
Konteste moun k'ap manje pen ki pa pou li, pa soufle ak bouch ou, lonje dwèt nan figi moun, mete rad ki fèt ak twal sak, bay lanmen ak bat men w.


Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

No comments:

Post a Comment