Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Monday, December 17, 2012

Does haiti have a Wall Street ?

Jezi Mari Jozèf! Ki kalite kesyon sa ye la menm?!
Ayiti se Ayiti.  Li gen otonomi pa'l.  Ou pa kapab konpare ak lòt nasyon.
Non, Ayiti pa gen Wall Street, men li gen Mache Anba kote machandiz ap chanje men; li gen kiltivatè k'ap founi mayi, kafe, ak tout danre nesesè pou ekspòte, li gen ebnis k'ap pwodui bèl mèb pou vann; li gen moun ki anchaj depatman finans li; Ayiti gen dèt l'ap peye tou; li gen pansyon ak salè l'ap peye; E kounye a gras a fon ki rantre akòz tranblemanntè a, li va gen bon wout, bon distri komès, ak anpil lòt bagay ankò.
Peyi a ka pa pwodui ase pou nouri abitan li yo, men mesye gouvènman va rive aprann kouman pou jere sa - nou pi pre pase nou pi lwen.
Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

No comments:

Post a Comment