Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Sunday, December 9, 2012

Lè madanm di mwen "se moun ki pa annafè ki domi byen", kisa li te vle di?

Sa madanm nan di an se sa wi. Moun ki annafè dòmi ak yon je ouvè, yon je fèmen; kè yo pa janm poze; Lè y'ap mache yo toujou ap voye je gade dèyè; nenpòt ti bri fè yo sote.

annafè se lè w achte zafè moun san w pa peye, lè w nan kèk biznis ki pa legal, lè w pa mezire zafè w nan bon ti mamit, lè zafè'w pa kòrèk, lè w fè twòp zewo tounen nèf, etc...
Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

No comments:

Post a Comment