Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Tuesday, December 25, 2012

Yon priyè Nwèl...

Bondye ki renmen nou an, nou pote remèsiman ba ou pou sakrifis w'ap fè pou nou toulejou.
Nan okazyon fèt Nwèl la, nou di mèsi espesyalman pou kado pitit gason ou an.  Nou resevwa li ak anpil gratitid, e  nou va pataje kado sa a avèk chak moun nou rankontre sou chimen nou, pou yo kapab goute lanmou'w tou.
Moutre nou kouman pou nou fè kè'n tounen yon kay pèmanan pou pitit gason ou abite. Konsa, n'a mentni yon lespri ki va pwomote la pè sou tè a jouk tan rèy ou tounen ankò.

Jwaye Nwèl.

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

2 comments: