Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Sunday, January 6, 2013

How would you say "where were you brought up?"

Where were you brought up?
Kibò ou te leve?
Ki kote w te leve?

Men kèk egzanp:
1. Mwen fèt Pòtoprens, men mwen te leve Jeremi.
2. Timoun sa yo pa konn kapital la paske yo te leve andeyò.
3. Malgre mwen te fèt Ayiti, mwen pa konn yon mo Kreyòl.  Mwen leve nan peyi etranje.
4. Leplisouvan yo panse timoun ki leve Ayiti toujou gen bon konpòtman.

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

No comments:

Post a Comment