Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Sunday, January 6, 2013

Inosan peye pou koupab

Wi. Inosan peye pou koupab.
Sa rive souvan.  Sa rive toupatou.
Nou plenyen anpil chak kou n wè yon pòv inosan pran chatiman yon koupab.
Men malerezman sa rive chak jou.
Sa rive nan lekòl, lè yon pwofesè pini tout klas la pou zak youn ou de nan elèv yo.
Sa rive nan peyi Etazini, lè klas mwayen an ap peye pou goumandiz mesye Wall Street yo.
Sa rive Ayiti, lè abitan peyi a ap soufri poutèt move gouvènman mesye antèt yo.
E yo di, sa te rive Jerizalèm lè yon nonm te peye dèt peche lemonn sou yon kwa.

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

No comments:

Post a Comment