Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Sunday, January 6, 2013

kisa ki pi bon pou itilize "kom sa dwa" or "kom sa dwatet"

Ou kapab itilize toulede.  Mwen menm, mwen itilize kòmsadwa plis pase kòmsadwatèt.  M'espere ou va konprann tou de mo yo se varyasyon yo ye.
Kèk egzanp:
1. Depi nouvo prezidan Iran an monte sou pouvwa, li sanble tout bagay ap mache kòmsadwa.
2. Semèn k'ap vini an, m pral  wè yon doktè paske m pa santi m kòmsadwa.
3. Nan epòk Divalye, eleksyon peyi d Ayiti pa't janm fèt kòmsadwatèt.

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

No comments:

Post a Comment