Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Saturday, June 8, 2013

"Mwen pa fou, men tout moun panse mwen fou.Lavi a fe anpil sans le mwen pran poz mwen fou. Tout moun respekte m le yo panse m fou. Yo pa vini bo mwen. Yo kite m anrepo. Si mwen te konnen sa, mwen te dwe pran nesans tou fou." Eske li bon Mandlay?

Anmwey!  Li bon wi.
Li sanble w'ap viv yon lavi tètanba.
Pafwa se sa ki fè sans :)

In the sentence "Yo pa vini bo mwen", did you mean "They don't come near me"?  If yes, then you should replace "bo" with "PRE", "TOU PRE", or "BÒ KOTE".  As you have it now, it can also mean "they don't come to kiss me".

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

No comments:

Post a Comment