Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Monday, July 1, 2013

Mwen te rankontre avek fraz sa a "kite koze pran pawòl". Kisa li vle di? Eske ou ka ize li nan yon fraz?

Kite koze pran pawòl se menm bagay ak Kite kantik pran priyè → Let's talk about something else,  (changing the conversation)

Yon egzanp (Ou gen dwa ap pale sou yon sijè, enpi lè w kite koze pran pawòl, w'al tonbe sou yon lòt sijè):
Joel jwe gita nan yon gwoup.  Yèswa mwen t'al asiste pèfòmans gwoup la.  Se pa ti anfòm yo t'anfòm non. Tout mizisyen yo te jwe trè byen.  Men kite koze pran pawòl, kilè Joel ap deside marye menm?

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

No comments:

Post a Comment