Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Wednesday, August 7, 2013

Sa m fe m ap peye???

"Sa'm fè m'ap peye?" 
Mande sa ankò.  Se pa yon kesyon ki toujou gen repons.

Dabitid, si yon moun rive nan yon faz kote l dwe mande kesyon sa a, sa vle di moun nan ka ap pase yon moman difisil.  Li ka santi se pini Bondye ap pini l.  Li ka santi se malediksyon k tonbe sou li.  E nan ka pifò Aysisyen, li ka byen panse se yon moun k'al chache fè l ditò kay yon oungan.

Sa'm fè m'ap peye?  Pou ki krim m'ap peye?  Pouki m'ap soufri konsa?  oubyen Poukisa m'ap pase mizè konsa?

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

No comments:

Post a Comment