Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Tuesday, September 17, 2013

Yon lot keksyon anko souple - konsenan mo " vre " pafwa nou jwenn li ak accent : vrè e pafwa san accent eske w kapab eksplike nou pouki e komen aprann ki lè nou dwe sevi ak accent e ki lè accent pa nesesè ? Men kek egsanp kote nou pa konnen si se bon ou non. . .mesi anko pou ede nou nan translasyon n ap fè la. Yon ti reg nou jwenn (si se bon ou non ?) se lè yon nom vini aprè mo "vre" se ak accent nou sèvi men si se yon nom avan mo "vre" a se san accent - eske nou korek lè nou fè konsa?


Yon lot keksyon anko souple - konsenan mo " vre " pafwa nou jwenn li ak accent : vrè e pafwa san accent eske w kapab eksplike nou pouki e komen aprann ki lè nou dwe sevi ak accent e ki lè accent pa nesesè ?
 
Men kek egsanp kote nou pa konnen si se bon ou non. . .mesi anko pou ede nou nan translasyon n ap fè la.
Yon ti reg nou jwenn (si se bon ou non ?) se lè yon nom vini aprè mo "vre" se ak accent nou sèvi men si se yon nom avan mo "vre" a se san accent - eske nou korek lè nou fè konsa? 

Men kek egsanp kote nou pa konnen si se bon ou non. . .mesi anko pou ede nou nan translasyon n ap fè la.
Yon ti reg nou jwenn (si se bon ou non ?) se lè yon nom vini aprè mo "vre" se ak accent nou sèvi men si se yon nom avan mo "vre" a se san accent - eske nou korek lè nou fè konsa? 
 
 
Examples of Vre with or without accent
1 - Jezi te fèt kot yo bay bèt manje, Pou moutre  nou yon vrè imilite.

2 - Ann sede lavi pou swiv Li, Ak yon kè e chwa ki vrè.

3 - Poukisa ou pa te kriye E chache lapè vre

4 - Libète nou, Li te peye, Si nou repanti tou vre.

5 - “Vini swiv Mwen,” L’ap rele nou, “Mwen, sèl vrè chemen an;

6 - Plètil, koute pawòl Jezi, L’ap ba ou vre repo:

7 - E lavi m’,  san rezèv,  mwen te ba Li. Paske Jezi te renmen mwen vrè,

8 - Richès yo ki dire lontan, Jezi sèl ka bay sa vre.


ANSWER:


"Vrè" and "vre" have the same meaning.
"vrè" with the accent is imitating the French pronounciation "vrai".

"vrè" and "vre" are atributes. and they mean "TRUE" or "REAL"

example (from your #1 and #2 examples):
1. "...ak yon kè e chwa ki vrè."with a heart and choice that is true
or
2. "...pou montre nou yon vrè imilite"to show us true humility.

But we tend to use "vre" without the accent as an adverb too.
example (from your #3, #4,  and #8 examples)
3. Poukisa ou pa te kriye E chache lapè vre? → Why didn't you cry and truly seek peace?

4. "... Jezi sèl ka bay sa vre" Only Jesu can truly give it

5. "...Si nou repanti tou bon vre." → I you truly repent


Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

No comments:

Post a Comment