Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Monday, April 7, 2014

what is ke soubisket? could you use in a sentence please?

kè sou biskèt  (kè sote, kè kase) - apprehension, nervousness, fear, suspense
(pronoun)sou biskèt - to be anxious

1. Depi maten kè m sou biskèt.
    I've been anxious since this morning.

2. Kè manman m toujou sou biskèt depi l gen randevou kay doktè.  Li toujou pè pou doktè a pa ba l move nouvèl.
    My mom is always anxious when she has doctor's appointment.  She's always afraid that the doctor will give her bad news. 

3. Kè tout moun te sou biskèt lè asansè a te bloke. Men nanpwen moun ki te di yon mo.
    Everyone was tense when the elevator got stuck.  But no one said a word.

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

No comments:

Post a Comment