Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Sunday, March 8, 2015

Can you post the lyrics for Freedom manman song . i cant find it anywhere thanks.

Solèy leve m di Bondye mèsi ke w egziste
Pa gen anyen p’ap fè pou ou
M pa konn fè nwa,
Se sèl nan zye w m wè limyè ka klere
Pa gen anyen m p’ap fè pou ou
Lè kè m fè m mal  tout penn efase lè w vin bò kote  m
Pa gen anyen p’ap fè pou ou

 Nan lavi sa se ou ki lespwa m
Sèl moun ki ka vrèman ban m jwa
Enpi ou fè powblèm vin tounen yon bon paradi
Lè m wè manman m chagren pati
Ou te ban m fòs lè m santi m pa t vle kontinye
Enspirasyon pouse w
Se gras a ou ki fè m pa t janm sispann lite
Ou se cham  ki klere m

Tout sa ke m fè ou sipote m
Depi m piti se lamou pa w ki gide m
M’ekri mizik sa a pou konprann laverite
San ou m sati m debousole
San ou m santi m fòs kè m bese
Pa gen lanmè m p’ap travèse
Pou mwen ede w si ou releHaitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

No comments:

Post a Comment