Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Wednesday, March 4, 2015

Hello, Im looking for a song in the Chant D'Desparance, but i don't know the Title. The song goes..Nau ou menm ki Genyen Lavi pou kesa Map Soufri. Can you tell me what page I can find this song in the Chant D'desparance?

#48 Echo Des Elus

Jezi se ou sèl ki fòs mwen
Poukisa w’abandone mwen
Chak jou m leve m’ape kriye
Ouvri je w pou wè mizè mwen

Nan ou menm ki genyen lavi
Poukisa mwen menm m’ap soufri
Kounye a mwen prèt pou mouri
Pa kite m peri senyè

Dlo nan zye’m sèvi nouriti
E m konnen ou gen tout pouvwa
Retire sa’k pa bon nan mwen
Pou m kapab sèvi ou Senyè

Si se peche m ki fè m’ap soufri
Mwen vini mande ou padon
O bon Sovè di yon mo pou mwen
Pou m pa wont devan lènmi m yo

Zanmi mwen Jezi ap rele w
De bra li louvri l’ap tann ou
Pa kite Satan touye ou

Vini li va ba ou lavi

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

No comments:

Post a Comment