Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Thursday, August 13, 2015

Please help me find the melody for that song " Pèsonn pa ka kanpe pou’l fè m pa louwe Satan pa ka bare’m pou’l fè’m pa chante Boulvès kapab vin"


 

Pèsonn pa ka kanpe pou l fè m pa louwe 
Satan pa ka bare m pou l fè m pa chante 

Boulvès kapab vini
Lè sa a, piga w kouri
Tout pòt kapab fèmen
Ou pa wè pèsonn pou rele
Satan kapab rale pye w
Jis pou l fè ou tonbe
Asire w nan bondye
M garanti w ou p ap tonbe

Le ènmi vin atake w
Mwen p ap dekonsantre
An nou tout fè linite
pou n kapab fè travay Bondye
Satan la pou l divize
Nou menm n ap resoude
Na p kenbe pye Bondye
E m konnen n ap rive.


Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

No comments:

Post a Comment