Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Tuesday, September 1, 2015

Hi I would like to find this song, can you help me please it's called. Vini non vini non pa di ou va gintan demain se pa pou piga ou konte sou li. Thank you

M ap kontinye chache rès la pou ou :)


Les Etincelles de l'Evangile
Marie Mirca Tangar

Kouri vin jwenn Jezi avan ke li twò ta
Pa rete, sa  w ap fè?
Jezi vle ba ou la vi
Sonje Bondye renmen w
Pinga ou reziste
Kisa li di ou fè
Pou kapab genyen lavi

Vini non, vini non
Pa di ou va gen tan
Demen se pa pou ou
Piga ou konte sou li

Sonje nan tan lontan, 
Se te toujou konsa 
Noe preche san ven tan, 
Pèsòn pa t vle kwè nan li 
Lè delij la rive, 
Tout moun te vle sove 
Li te twò ta pou yo, 
Piga w kite sa rive w

Nou menm ki kwè deja,
Kenbe pi fè m nan jezi
Lè lè a va rive
Pou na l rankontre mèt nou
Ala bèl sa va bèl
Pou moun ki nan jezu
Se va lajwa lapè
Pandan tout letèniteHaitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

No comments:

Post a Comment