Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Monday, September 17, 2012

Mandaly, kilès ou pa ka viv san li: lapè nan tèt oubyen lapè nan vant?

O O!  Lè mwen te fèk wè kesyon sa, mwen panse li te fasil.  Men apre anpil kalkil, mwen wè li difisil.
 Mwen panse mwen bezwen toulede pou'm viv.
Si'm pa gen lapè nan vant mwen, se gwo tèt chaje. Grangou va touye'm.
Si'm pa gen lapè nan tèt mwen, se pi gwo tèt chaje. Chagren va touye'm.

To live without either one would be tough for me. But if I had to choose I think I'll chose to live with lapè nan tèt (peace of mind, and tranquility).

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

No comments:

Post a Comment