Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Sunday, November 4, 2012

Kisa ki love?

Love se lanmou.
Lanmou se love.
Se kè yon moun sèlman ki kapab repwodui l.
Li pa gen ni yon fòmil ni yon resèt egzak pou fè l antre nan kè yon moun pou ou.
Mwen konsidere l tankou youn nan fòs lanati yo.
Ou kapab manipile l, men ou pa kapab ni kontwole l ni kòmande l.
Yon moun ki gen bon konprann va konnen ke fòk ou ba l bon laswenyay pou l grandi ak devlope ,
Paske kote ki gen love, gen anpil bèl lavi.

mèsi pou kesyon ou.

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

No comments:

Post a Comment