Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Sunday, December 2, 2012

sale ...?

sale (adjective, verb)→ salty (egzanp: manje sale, pwason sale, vyann sale); to salt, to cure, to season

Kèk egzanp fraz ki ekri ak mo "sale" a:

1. Manje sale pa bon pou lasante.  Si w manje manje ki gen twòp sèl tout tan, sa kapab koze ou soufri ak tansyon.
2. Nan mòn Ayiti, nou pa gen frijidè.  Se pousa nou sale pwason yo pou prezève yo.
3. Dantis la te di'm pou'm rense chouk* dan'm ak yon ti dlo sale lè'm rive lakay mwen.

*chouk dan (stump of a tooth)
Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

No comments:

Post a Comment