Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Sunday, December 23, 2012

SI youn moun byen mennen, that s good right?

Men wi, that's good :)
Si yon moun ap byen mennen, sa vle di tout bagay ap mache byen.  Pa gen danje, ni grangou, ni tèt chaje.
Men si yon moun ap mal mennen, sa vle di y'ap viv nan lamizè, onswa yo pa gen siksè nan lavi a.

Gendefwa ou ka di konsa, "Mari m ak malmennen avè m" onswa "Mari m ak malmennen'm nan kay la.".  Sa vle di Mari a ap maltrete w onswa li pa byen viv avè w.
Konsa tou, ou ka di, "Yannick gen chans paske li jwenn yon mari ki byen mennen avè l.".  Sa vle di, Yannick jwen yon nèg ki byen boule avè l, yon nèg ki trete l  e pran swen l byen.

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

No comments:

Post a Comment