Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Wednesday, February 20, 2013

In "I'll be in Haiti at that time." (or I'll be at school, I'll be at the party, I'll be there), when I use "Mwen pral", it seems that I'm saying I'M GOING instead of I'LL BE AT. Which future indicator do I really use? mesi pou ed ou.

m'ap or m'ava (mwen va or m va) will work just fine.

I' ll be at ....  
M'ap ...
M'ava ...

I'll be at the ... 
M'ap nan ...
M'ava nan ...

1. I'll be in Haiti at that time.
    M'ap Ayiti lè sa a.
    M va Ayiti lè sa a.

2. I'll be in New York tomorrow.
    M'ap New York demen.

3. I'll be at school by the time you arrive.
    M'ap lekòl distans pou w rive.

4. I'll be at church in the morning.  Why don't you come see me in the afternoon instead?
    M'ap legliz nan maten.  Pouki ou pa vin wè m nan apremidi pito.

5.  I'll be at home
     M'ap lakay.
     M va lakay.

6.  I'll be at your side.
     M'ap bò kote w.
     M'ava bò kote w.

7. I'll be at the movies.
    M'ap nan sinema a.

8.  I'll be in the crowd watching you sing.
     M'ap nan foul la ap gade w k'ap chante.
    M va nan foul ap gade w k'ap chante.

9. I'll be at the hospital
    M'ap nan lopital la.

10. I'll be at the party
    M'ap nan fèt la.

11. I'll be at the river
    M'ap nan larivyè a

12. I'll be at the bar
      M'ap nan ba a.


Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

4 comments:

 1. Hi Mandaly! Greetings! I hope you're well.
  I am looking for love poems in creole. I thought of you because you're so resourceful. It's okay too if you don't have any. Thanks in advance. May God bless you richly.

  Bernadette

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bonswa Bernadette,

   The last book of poem I read was PWEZIGRAM by Jan Mapou. You can find it at the Libreri Mapou store in Miami or online.

   Also, here are some links where you'll find some beautiful love poems:
   Tanbou Pwezi
   Vedrine Poèmes
   anmizman

   And here are three love poems which I find beautiful:

   Two poems by Patrick Sylvain
   Doulè lanmou
   Depi ou pati silans nichifye
   nan vi m, e sèvo m vin ansent
   ak imaj ou. Nan pwofondè lannuit solitid
   ou tounen yon vag lanmè touman kap souflete
   bato-ekzistans mwen. Mwen bezwen respire.
   Doulè absans ou fòse m pou m deplante ou
   nan jaden kè m. Memwa ou tankou yon rasin
   san bout. Men, depi kelke mwa m ap andire
   lanmou ou tankou yon posesyon fineray
   chak fwa mwen panse avè ou
   bouch mwen gen gou
   zoranj si ak luil fwadmori.
   M’anvi vomi ou
   nan konsyans mwen.
   Malerezman pou kounyen an
   ou kloure ak klou beton
   nan plafon lanmou m.


   Dezyèm Dyaman (pou M.A.)
   Dous pase chokola
   e menm pi sikre pase mango
   ou kouche sou mwen san rezèv,
   po karamèl satine
   ou fè m reve tankou fè
   lang ou tounen plim poul
   kap pensote pwatrin mwen.
   Tèt mwen se yon tanbou kap pran son
   youn dranble, youn siwote.
   Mwen sonje, mwen bliye
   anndan m tranble lè m sonje
   jan ou te fè m kriye anba yon rigwaz dousè
   lè dwèt ou te fin jwe tout nòt nan gita m.
   Konbyen fwa ou fè m reyakòde? Mizèrikod!
   Dous pase chokola,
   Dyaman Kreyòl,
   fanm etensèl ki briye nan rèv mwen,
   ou dous tankou Ezili,
   bouch ou se yon boutèy dòja
   mwen ta gagòte ou pou m siwote kè m
   ki nan dezawa tank li grifete;
   kanmenm, tipa-a-tipa lanmou ou zikap mwen
   pou kè m ka jèmise ladousè.
   Menmjan ak René Depestre
   mwen te fè jeyolibètinaj pa m,
   e chak kontinan, chak peyi
   ban m kadans ak sekous pa l.
   Dyaman Kreyòl,
   kanta pou ou mwen koube
   pou m salouwe Dantò af Freda
   kap kongosifye nan ren ou.
   Mwen fonn tankou sik nan kafe cho,
   lanmou ou tounen pasyon m
   kap satiyèt anvi m.
   Akwaksa, laperèz kadnase kè m.
   Mwen dòmi reve ou.
   Lè m reveye, yon pyano mizikal
   enstale bò bouch mwen.
   Kwak dousè ou anvi fè m naje
   nan lanmè afeksyon ou, laperèz ban m kranp
   akoz yon alyans-nòs ki sikatrize dwèt mwen.
   Dyaman Kreyòl,
   dous pase chokola,
   nannansifye pase mango,
   sous myèl lanmou ou siwote venn amè m
   pou l rechte move eksperyans.
   Kout-ba, kout-lang.
   Dyaman Kreyòl,
   zye pistach kale,
   bouch siwo dòja, mwen mande ou pasyans
   pou m dekristalize kè m.
   Laperèz ak krent fè lanmou m tounen evantay.
   —Patrick Sylvain (inedi/premye piblikasyon)


   Here's one by Emmanuel Vedrine
   Fanm marabou
   Fanm marabou jansiv vyèlèt,
   cheve ou fè lonbray mwen
   Bèl ranmye
   koulè dore
   je chandèl
   vin poze sou bra w yo
   pou chache lavi.
   Bèl marabou,
   se ou menm ki te prete
   Wa Kristòf parasòl ou
   pou l pare solèy,
   pou l te chita pran repo
   lè enkyetid te anvayi kè l.
   Marabou bèl po
   po vlou
   po fen
   ou pa tonbe pou okenn nèg
   ki damou
   tèlman ou konnen w bèl
   tèlman ou gen ògèy
   Men malgre tou,
   ou fè bote lakou
   kòm fanm marabou
   Lè van ap vante,
   kè ou pa sote
   ou kanpe dyanm
   paske ou konnen ou p ap tonbe.


   E. W. Védrine,
   koleksyon: Koze Lanmou (Vol. I)

   Delete
 2. Dearest Mandaly! Thanks again! I am so impressed with you. You are a leitmotiv! You're like super fast lightning! You're incredibly amazing!

  Bernadette

  ReplyDelete