Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Wednesday, March 6, 2013

Ki vetman ki apwopriye pou mete nan maryaj kretyen nan Ayiti?

Ayisyen toujou panse y'abiye pi chèlbè pase tout nasyon :)
Ledimanch pou y'al legliz, yo mete pi bèl wòb yo genyen.
Kretyen legliz Ayiti SIPOZE abiye yon fason rezève.  Laplipa nan fanm yo pa mete pantalon (sitou granmou yo).
Konsa, si w'ap asiste yon maryaj kretyen, e ou pa gen okenn fonksyon w'ap ranpli ki egzije mete yon koulè rad espesyal, donk ou ta dwe mete w byen banda pou w ka pay payèt tankou tout moun :)
Si m te ou, pou plis sètitid, m ta ranseye m ak mesyedam lemarye oubyen lamarye a.

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

No comments:

Post a Comment