Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Wednesday, March 6, 2013

How doyou say 'upside' and 'downside'? "One of the upsides of getting this job is that it is near my school." "The downside of obtaining a higher rank is that far more work is expected."

You can use :
upside
aspè pozitif
avantaj
pati ki bon an
sa ki bon an

and

downside
aspè negatif
dezavantaj
pati ki pa bon an
sa ki pa bon an

egz:
1. Avantaj genyen televizyon lakay ou sèke ou toujou byen enfòme, men dezavantaj la sèke li ka rann ou parese.
   The upside of having a TV at home is that you're well informed, but the downside is that it can make you lazy.

2. Aspè pozitif maryaj sèke ou pa blije poukont ou ankò, aspè negatif la sèke ou pèdi yon ki kras nan libète w.
    The upside in a marriage is that you don't have to be alone anymore.  The downside is that you've lost a little bit of your freedom.

3. Sa ki bon lè w gen machin nan New York se libète pou kondi ale nenpòt kote ou vle.  Sa k pa bon ladan l sèke li difisil pou jwenn yon kote pou gare machin nan.
    The upside of having a car in New York is that you have the freedom to drive anywhere you want.  The downside is that you can find a place park the car.

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

No comments:

Post a Comment