Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Tuesday, April 16, 2013

M' te li mo epi fraz sa yo nan kèk kont Kreyòl epi m' pa t konprann yo konplètman. Èske ou ka di-m sa k' yo te vle di? 1. San mank. 2. Tantin. 3. Kata. 4. Li pa t manke bèl. 5 Kote ou te ye Tijan? Se pa jodi m ap tann ou. Mèsi anpil anpil!

M' te li mo epi fraz sa yo nan kèk kont Kreyòl epi m' pa t konprann  yo konplètman. Èske ou ka di-m sa k' yo te vle di?
1. San mank.  (or san rate, san ratman)
    With no miss
    Without missing a beat
    Without any loss
    Without fail
    to be very thorough
Example:
     Li ban nou travay la san mank.
     He did a very thorough job.

2. Tantin is a derivative of tant or matant (aunt), it's the equivalent of Auntie

3. Kata can be a type of dance.  It can also mean sickly looking or feeble individual

4. Li pa't manke bèl. (lit. He/She did not miss in beauty. or He/She did not fail in beauty.)
    He / She was very pretty.

 Other examples with the term ...pa't manke (past tense) and ...pa manke (present tense), you can even use future (p'ap manke).

    a.  
    Ou pa manke frekan.
    You are very cheeky.
     
     b.
     Fanm sa a pa manke jouda.
     This woman is very nosy.

     c.
     Timoun yo pa't manke kontan lè yo te wè manman yo yè.
     The kids were extremely happy when they saw their mom yesterday.
   
      d.
      Mwen p'ap manke di w sa'm panse osijè ou menm.
      I will not fail to tell you what I think of you.


5.  Kote ou te ye Tijan?  Se pa jodi m ap tann ou.
   
     Se pa jodi (lit. It's not today) means it's been some time, it's been a longtime, for a long time
     It kind of shows impatience and annoyance
     Other Creole expressions that are synonymous with Se pa jodi are:
      Se pa yè
      Se pa pou dat
      Se pa tanndat
      Se pa dat

a. Kote ou te ye Tijan?  Se pa jodi m ap tann ou.
    Where were you Tijan?  It's not just today I've been waiting for you. lit.
    Where were you Tijan?  I've been waiting for you for a long time.

b. Mwen fin dekouraje.  Se pa jodi m'ap tann delivrans mwen.
    I'm so discouraged.  I've been waiting for my deliverance for a long time.

c. Se pa dat fanm sa di l ansent.  Kilè l'ap akouche?  Petèt li pa ansent vre.  Petèt se gwo vant li gwo sèlman.
    It's been a longtime since that woman says that she's pregnant.  When will she give birth?  Maybe she's not really pregnant.  Maybe her belly is just big.

d. Se pa jodi moun sa yo marye non!
    These people have been married for a long time!
     

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

No comments:

Post a Comment