Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Saturday, May 25, 2013

Bonswa,kile mwen ka itilize "ki", selman ave yon verb? Mesi

Ou kapab itilize "ki" menm jan ou itilize yon pwonon relatif an Angle: who, which, that.

1. Ou kapab itilize pou kole de fraz ansanm.

Premye fraz la:  Sa se mesye a.
Dezyèm fraz la: Mesye sa a te nan legliz la.
Toude fraz yo:  Sa se mesye ki te nan legliz la.

2. Ou itilize "ki" pou poze kesyon: which, what, who

Ki moun ou ye? 
Ki koulè ou pi pito?
Ak ki machin nou prale?
Ki kote? where?
Ki moun? who?
Ki? which?

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

No comments:

Post a Comment