Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Wednesday, May 29, 2013

Mwen mete girlfriend mwen sad. She wants to leave me. Ou gen chante ki mande padon nan creole?

Ah sa vre!  Mwen p'ap bay mennaj ou tò.  Se pou l kite w menm!   Si menaj ou vle kite w, se pa yon chante ki pou mande padon pou ou, se ou k pou mande padon ak pwòp bouch ou.  Pawòl ki soti nan fon kè w ka repare bagay yo pi vit pase yon chante ke yon lòt moun te ekri.

Men, sizoka yon chante ta ka repare bagay yo vrèman, eseye Padone'm avèk atis P-Jay.

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

No comments:

Post a Comment