Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Sunday, July 14, 2013

leu yon moun semante 'anverite trois fois' eske o gen rezon pou pike zotey yo? eske se menm bagay avek leu yo cross your finger?

Sèl rezon ki pou ta fè yon moun pike zòtèy li anba tè lè l'ap sèmante se si l'ap bay manti.  Se sa m konn tande yo di.
Zafè kwaze dwèt dèyè do w la, se nan peyi Etazini m te vin aprann sa.  Ameriken fè sa paske yo swete yon sityasyon ta rive tout bon vre.
Men lè yon moun pike zòtèy li anba tè pandan l'ap sèmante (dapre sa m konnen), moun nan fè sa paske li pa vle malè rive l.  Pa egzanp, si moun nan sèmante konsa, "Tonnè kraze m....!" oubyen "M mande Bondye machin frape m....!" - moun nan va pike zòtèy li anba tè pou tonnè pa boule l ak pou machin pa frape l; sitou si l'ap sèmante pou twonpe moun.

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

No comments:

Post a Comment