Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Monday, October 21, 2013

Is there a significant different between sevi ak and itilize? Mesi anpil!

Not a big difference.

Sèvi ak or itilize → to use, to make use of

kèk egzanp:

1. Nou pa sèvi ak elektrisite lakay mwen.  Nou sèvi ak lanp.
2. Si ou fè Bondye plezi, li va sèvi ak ou pou fè travay li.
3. Nou pa sèvi ak bon chodyè pou bouyi pwa sèch.
4. Yo pran m sèvi temwen.
5. Moun sa yo pa konn sèvi ak recho elektrik.  Si w pa montre yo kouman pou sèvi avè li y ap mete dife nan kay la.

In all these examples (and more...) you can replace sèvi ak (or sèvi in #4) with itilize.


Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

No comments:

Post a Comment