Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Saturday, March 22, 2014

Nan fraz yo: "(Joj) Ou te achte yon machin nef aye?.....

Nan fraz yo: 
"(Joj) Ou te achte yon machin nef aye? Konbyen lajan ou te peye pou li? 
(Wobe) M te peye uit mil senksan katre ven dola pou li. 
(Joj) Ki kote ou te achte machin nef ou?  (Wobe) M te achte li nan Potoprens." 

Kestyon mwen se:  Mwen gen itilize kontraksyon nan paragraf sa, oswa mwen ka kite li kom se?  Pa egzanp:  "ou te" oswa "ou t" e "pou li" oubyen "pou l".  M pa konnen!  Mesi anpil.

Answer:
 

Yes you can use contraction  after “pou” but only when it’s not at the end of a sentence.

For example:
You can say: Chita pou m ka pale avè w.
But you cannot say: Li achte yon pè soulye pou m.
You should say:  Li achte yon pè soulye pou mwen.
 
The same goes for the other prepositions “san” and “sou”.

You can say: Li mache san l pa gade kote l’ap mete pye l.
But you cannot say: Ou pa ka ale san m.
You should say: Ou pa ka ale san mwen.
 
And you cannot say:  Li mete liv la sou l.
You should say: Li mete liv la sou li.

---------------

te” is a past tense determiner. “te  may be contracted before all the Haitian vowels (a an e è en i o ò ou on ) except  “i”, “ou”.   “te” itself cannot be pulled apart like “t’e” or “ou t’e”.
For example:

We do not write:
Ou t’e ale.
Nou t’e okipe
Or
Yo t’e eksite


We write:
Ou te ale.
Nou te okipe.
Or
Yo te eksite.

And you'll contract the sentences above as:
Ou t'ale.
Nou t' okipe.
Yo t'eksite.

you can use an apostrophe or not.

 
He are more examples of how you can contract “te” to “t’” before some verbs or attributes:

You can say: Ou te ale nan lekòl la. Or Ou t’ale nan lekòl la.
You can say: Lamizè te anpare m.  or Lamizè t’anpare m.
You can say: Li te elve timoun nan kòm pwòp pitit li. Or  Li t’elve timoun nan kòm pwòp pitit li.
You can say: Li te enspekte valiz tout pasaje yo. Or  Li t’enspekte valiz tout pasaje yo.
You can say: Li te opere samdi pase.  Or Li t’opere samdi pase.
You can say: Li te imilye nou.  You cannot say: Li t’imilye nou.

  
Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

No comments:

Post a Comment