Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Monday, December 17, 2012

Is it fin or finn? Ex: Mwen pa fin or finn konprann. And if finn would that be the same for vin or vinn?

It's  fin ( no double "n"), it's the same for "vin".
fin (fini) → to be completely, to be entirely, to be done, to be done with.

1. Mwen fin ak bagay sa yo.
    I'm done with these things.

2. Nou fin manje.
    We're done eating.

3. Mwen pa fin konprann sa w sot di a.
    I don't completely understand what you just said.

4. Nou te fin fè misye konfyans nèt. Se lè sa a nou vin aprann verite a.
   We had completely put our trust in him.  It's at that time we came to learn the truth.

5. Mwen te fin dekouraje nèt ak lavi a, men mwen vin rankontre yon bon zanmi ki remonte m.
    I was completely discouraged with life, but i met a friend who gave me hope.

6. Ti bebe m nan te fin mouri nèt ak dyare a, men se remèd sa ki te sove l.
    My baby was on the throes of death with this diarrhea, but this remedy saved him.

7. Ekip foutbòl la te fin pèdi jwèt la nèt, tout fanatik yo te fin dekouraje, men nan dènye minit la yo te fè de (2) gòl, e sa te mete yo alatèt jwèt la.

8. Mwen tris w'ap kite, paske mwen fin abitye avè w.

9. Lè pwovèb la di "byen pre pa lakay", se vre wi!  Nou fin preske rive  lakay nou, enpi nou fè yon move aksidan.

10.  Lè w fin ranpli aplikasyon travay la, poste l ban mwen.

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

No comments:

Post a Comment