Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Monday, March 9, 2015

Kilès ki gen rezon? Who's right?

Listening exercise. Click on the play button and follow along :)


O Ti Mari ou rantre bonè jodi a.
Ti Mari you're home early today.

Men wi. Mwen fatige. M pral kouche pou yon moman.
Yes I'm tired. I'm going to lie down for a while.

What's wrong?

Nothing's wrong.

Cheri m konnen w trè byen. Sa’w genyen? Poukisa figi w fennen konsa?
Sweetie I know you very well. What's wrong? Why the sad face?

A! Se pa anyen ditou.  M pa gen anyen.  M'anfòm.
It's nothing at all. Nothing's wrong. I'm fine.

Ou di w anfòm men figi w pa sanble sa.  Pale avè m non.
You say you're fine but your face doesn't look it. Talk to me won't you?

Dakò. Te’m rakonte w sa’k pase m. Di m kilès ki gen rezon.
Ok. Let me tell you what happened to me. Tell me who's right.

M’ap koute w.
I'm listening.

Jodi a nan travay la nou te genyen yon miting.
Today at work we had a meeting.

Anhan.

Bòs mwen t’ap fè yon prezantasyon an Kreyòl enpi yon anplwaye etranje  ki te la panche bò zòrèy mwen pou mande m tradui sa bòs la t’ap di a. Sa’w kwè m fè?
My boss was making a presentation in Creole and a foreign employee that was there leaned in my ear to ask me to translate what the boss was saying. What do you think I did?

Ou te ede anplwaye a?
You helped the employee?

Men wi . Mwen tradui sa bòs mwen an t’ap di a.  Sa w kwè k rive?
Yes. I translated what my boss was saying. What do you think happened?

Bòs la mande w fè silans,
He told you to be quiet?

O o men wi! – Se kòmsi w te la.  Bòs la fè m yon sèl malonèt devan tout moun – li di m pe bouch mwen.  Mwen vin santi m tankou yon timoun yo rale zorèy li.
Yes! it's as if you were there. He insulted me in front of everyone. He told me to shut up. I felt like a reprimanded child.

Bòs ou an  gen rezon wi cheri. Ou pa ka pale pandan l’ap pale tou – si tout moun ap pale, pa gen moun k’ap koute. Se youn oubyen lòt. Ouswa w’ap pale ouswa w’ap koute. Ou pa ka fè toulede alafwa.
Your boss is right sweetie, you can't talk while he's talking. If everyone is talking no one is listening. It's one or the other. Either you're talking or listening. You can't do both at the same time.

O o sou bò ki moun ou ye menm?
Whose side are you on?

Mwen sou bò w cheri – men eske ou ta renmen gen yon odyans k’ap pale pandan w’ap fè yon prezantasyon?
I'm on your side sweetie. But would you like to have an audience talking while you're doing a presentation?

Non men fò’w konprann sa’ m t’ap fè a te enpòtan tou.
No but you must understand that what I was doing was also important.

Menm si sa, pa fè yon lòt sa w pa ta renmen yo fè w. Ou konnen sa trè byen.
Even then, "Don't do unto others, what you wouldn't want done unto you". You know that very well.

Bon kòm mwen wè se kritike ou vle kritike m jodi a, mwen pral kouche kouche m. Ou mèt kouche sou sofa a aswè a.
Since I realize that all you want to to is to criticize me today, I'm going to lie down. You may lie down on the couch tonight.

O o Cheri! Mwen te fè erè. Se ou ki gen rezon.  Se ou ki va toujou gen rezon.
Oh Sweetie! I was wrong. You were right. You will always be right.

A! li twò ta pou chanje lide.  Pase bòn nwi sou sofa a.
It’s too late to change your mind. Have a good night on the couch.Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

3 comments:

 1. I don't see a way to download this lesson. Is that on purpose?

  ReplyDelete
 2. I don't see a way to download this lesson. Is that on purpose?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hi. No, it's not on purpose - thanks for letting me know. I'll work to have the audio people put a button there. Thanks.

   Delete