Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Thursday, July 1, 2010

Exercise 16 - Past tense

Thank you to everyone who continue to learn this exciting language!
Review the lesson on past tense before doing this exercise.
http://sweetcoconuts.blogspot.com/2010/03/lesson-22-past-tense.html

Translate in Haitian Creole.

1. Lulu forgot her suitcases.

2. Nènè went to town yesterday.

3. Journalists swarmed over her like flies.

4. I saw you on top of the roof last night.

5. The repairman fixed the leaky faucet.

Translate in English.

6. Nou pa te patisipe nan kominyon an maten an.

7. Nou mete tout valiz yo sou kamyonèt la.

8. Li pase tout nwit la ap pale nan telefòn.

9. Nou netwaye tout kay la nan de minit.

10. Nou tale nan makèt maten an. Nou achte anpil manje.

Exercise 15 - Answers to Exercise 13

1. Li New York.

2. Nou Canada.

3. Yo Miami.

4. Mwen Mexico.

5. Mwen an Haiti.

6. Map ekri.

7. Lizette ap chante.

8. Yap danse.

9. Nap chante yon chante.

10. Profesè a ap pale ak tifi a.

11. Sa se pa yon chat. Sa se yon chyen.

12. Li gen karant tan.

13. Vera gen swasant tan.

14. Mwen gen senkan.

15. Ti bebe a gen en nan.

16. Chyen sa a gen dezan jodi a.

17. Gen yon tas anba kabann sa.

18. Gen yon legliz sou katye sa.

19. Gen anpil machin nan pakin sa..

20. Gen twòp moun la.

Exercise 14 - Answers to exercise 12

Answers to "Review of the definite articles an and nan."

1. misyon an

2. avyon an

3. Pon an

4. soutyen an

5. televizyon an

6. sosison an

7. viann nan

8. volan an

9. telefòn nan

10. abitan an

11. move tan an

12. pwatann nan

13. wonn nan

14. deklarasyon an

15. machann nan