Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Sunday, February 26, 2017

Mèsi Frantz François


1.
Pi bon zanmi m se Jezi,
Amou I si gran, si vre;
Janmen Li abandonen m
Nan tout sa m ape fè.
Souvan mwen fè l lapenn nan vi m;
Pou mwen li bon Sovè;
Lè m repanti, li padonen m;
AIò mwen gen lapè.

Kè:
Pi bon zanmi mwen sou latè, se Jezi,
Pi bon zanmi mwen sou latèse Jezi,
Li lave peche m pou l mennen m nan syèl;
Amou Jezi si bèl.

2.
Pafwa syèl mwen plen ak nuaj,
Tout chemen mwen fè nwa,
Fas li kache ak lonbraj
Lè mwen pa gen lafwa.
Nan lamou li priye pou mwen,
Kè mwen vin soulaje
Paske li wete tout chagren;
Tout lapenn mwen ale.

3.
Mwen vle chante amou li,
Amou Jezi pou mwen,
Bonte I, fidelite li,
Pou yon pechè kon mwen.
Kouman m kapab remèsye li
Pou amou l anvè mwen?
Se pou m renmen l e sèvi li,
Suiv li pre, janmen lwen. 

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

What does je sech mean? What' does lentin actually means, when you respond to an elder calling your name?

je chèch is someone full of ruse, audacious, and barefaced.

'lentin' - I think you mean 'plètil', some people say 'lètil'. It's a polite way to answer to someone who calls your name. That's how kids answer to adults when their names are called. Some older people do it too, when you call on their name.

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

Thank you so much for your blog, I have learned so much!!! Men yon kesyon pou ou, Kijan yo di "birthmom or biological mom" nan kreyol? Is there a translation, or a way to get the concept across? Two of my boys are adopted and when I visit my friends in Haiti I want to explain they are adopted. Mesi anpil!!!

Hi. Thanks :)

There's not a specific word for birthmom

my birthmom - manman ki te ban m nesans
adoptive parent - paran adoptif
adoptive mom - manman adoptif
adopted child - pitit adoptif

I am not his birthmom. - Se pa mwen ki te ba li nesans.
I am not their birthmom. - Se pa mwen ki te ba yo nesans.
He's my adopted child. - Li se pitit adoptif mwen.
They are my adopted children. - Yo se pitit adoptif mwen

Some people tend to translate birthmom as vrè manman (true mom), do not use that translation.

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

how would you translate the tall American girls

Hi Mandaly! Can you help me find a saying in Creol about conscious spending?

You can use "Koke makout ou kote bra w ka rive", it says to hang your bag where your arm can reach. Basically, do not live beyond your means.

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

Friday, February 17, 2017

To whom it may concern, here is the song:

Nan lavi mwen, mwen santi m gen yon gwo vid
Tout s am t ap chèche pou m ta santi m byen
Poutan, m vin pi mal.

Mwen te tankou yon ti mounton ki egare,
k pa konn kote l prale,
byen grangou e byen swaf,
lage nan yon dezè abandone.
Tanpri Jesus pote m sekou (2 times)

Prezans ou se sa k ap pase swaf mwen an ,
Prezans ou se sa k ap konble vid mwen,
prezans ou, prezans ou se sa m ap chèche,

Prezans ou, prezans ou se sa m'reklame.
T
Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

Thursday, February 16, 2017

hello do you know the song wi kris toujou la pou li tande mwen pou li ede mwen e poul bay mwen lavi if so do you know the rest of the lyrics? thank you God bless you


Lè m nan pwoblèm yo, m ap chante pou Kris
Lè m nan doulè yo, m ap chante pou li
Lè m nan tristès yo mwen rele jezi
Ka li toujou ede m

Wi Kris toujou la, pou li tande mwen
Pou li ede mwen, e pou l ban mwen lavi
Wi Kris toujou la, pou li tande mwen
Pou li ede mwen, e pou l ban mwen lavi

Nan mitan lannwit mwen pa janm tou sèl
Nenpòt kote m ye li toujou la avè m
Ala yon bon papa ki renmen m tout bon
Mwen vle soufri pou li

Ou menm zanmi mwen, vini jwenn Jezi
Li genyen repo pou kè ki fatige
Si li kenbe men ou, ou p ap janm tonbe

Ou va genyen lavi

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

I know this is an old post but I am living in haiti and ran across your blog. I had someone teach me "pozie" and said it meant wait. (The spelling could be way off) is this true or do you know what this means?


Yes it is.
Yes. It's written as poze. It's more like hold on, take your time, wait a minute, or to cool it.

We also use poze in the expression poze san ou which means to calm down, cool it, or don't be in such a haste.

Some examples:

Poze san w non! - Calm down!

Pou kisa ou prese konsa? Poze san w tande. - Why are you in such a hurry. Take your time, you hear?

Ou wè nèg la. Ou pa ko konnen l pou menm de (2) semenn, men kounye a ou pral marye avè l. Se pou poze san w. Chache konnen ki kalite moun li ye anvan.
You see the man. You have not known him for even 2 weeks, and now you're going to marry him. You should wait. Try first to find out what type of person he is.

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words