Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Wednesday, December 23, 2015

koman yo pase examen pemi lisans Orlando florida

Si w ap pale egzamen pèmi pou kondui nan eta Florida la, depi ou gen liv la, se etidy pou w etidye li.
Li pa twò difisil.
Senpleman pran san w. Li enpi reli liv la pou w kapab vin familye avèk enfòmasyon yo.
Mwen ta konseye w pou pa bat pa kè paske ou kapab retni enfòmasyon an pi byen e pou pi lontan lè ou pran san w pou li enfòmasyon an. Bòn chans :)

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

Thursday, December 17, 2015

How do you ask: "How do you spell your name?" and "How is his name spelled?" and "Did I spell his name correctly?"

How do you spell your name?
Kijan/kouman yo eple non ou?
Kijan/kouman yo eple non w?

How is his name spelled?
Kijan/kouman yo eple non li?
Kijan/kouman yo eple non l?

Did I spell his name correctly?
Èske mwen byen eple non li?
Èske mwen byen eple non l?

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

Monday, December 14, 2015

Moun sa son moun ki extérat or something like that? What does it mean please?

Moun estera - Moun ki renmen fè briganday, people who are disruptive and rowdy.

We also use the word estera to mean noise, disruption, racket. For example, 'Poukisa w ap fè tout estera sa yo?'
Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

Tuesday, December 8, 2015

How is the dialect in Port-Au-Prince different from the rest of the country?

It is pretty much the same. Although there are regional variations in some of the terms that are used, the Creole spoken in Port-Au-Prince is the same as anywhere in Haiti.

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words