Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Thursday, October 29, 2015

let me write this in Creole :) question: is 'rele apre you moun' and 'rele apre ko (body) ou' menm bagay?

Rele apre yon moun vle di repwoche oubyen reprimande moun nan.
Nou p ap ka itilize men kalite vèb repwoche a pou 'kò w'.
Rele apre kò w vle di menm bagay avèk ranmase kò w. Lè ou rele apre kò w se lè ou pran swen kò w pou kapab fè tèt ou pli atiran. Se lè ou gen sousi pou aparans ou. Se lè ou pa kite kò w lage nèt.

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

1 comment: