Bonjou! Learn to Speak Haitian Creole

Bonjou! ...Mèsi! ...E Orevwa! Check out our Audio bits. Do as many exercises as you need. Take an online QUIZ and get your answers right away. Finish a crossword puzzle. Reinforce your learning with the Audio/Video exercises. Search for English or Haitian Creole words translation. Also search the whole site for expressions, idioms and grammar rules. And ask questions about the language in the ASK QUESTIONS HERE section.

Most requested translations added here for your convenience: I love you → Mwen renmen w. I miss you → Mwen sonje w. My love!Lanmou mwen!

Friday, September 15, 2017

Bonjou Mandalay, Eske ou gen sijesyion pou liv debutan? Maman m se ayitien, papa m se kanadyen. Mwen ka komprann kreyòl là pou yon konvèsayon nòmal, dekontrakté. Men mwen vlé apwofondi konesans mwen. Mwen vlé aprann su éritaj mwen, sa a trè enpòtan pou mwen. Mwen etidye plizyè lang nan lekòl, men mwen te toujou wont paske manman m se ayitien, et mwen pa ka byen pale oswa li lang fanmi mwen. Mèsi anpil :) Maroussia

Bonswa wi Maroussia,
Genyen plizyè ti liv 'Kont ak Istwa' Ayisyen ke ou kapab li. Yo trè enteresan. Li ka pi avantajye pou w ale nan libreri a pou w kapab tcheke liv yo, ak pwòp zye pa w. Konsa ou va gen yon bon lide ki liv ki pi bon pou ou.
Mwen wè ou fè anpil efò nan lang lan, dapre jan ou ekri - Tanpri, pa fatige tèt ou, pa wont. Se efò w ap fè a ki konte. Trè byento ou va kouran nan lang nan.

Haitian Creole ↔ English Reference, Look up Haitian Creole and English Words

No comments:

Post a Comment